Схема теплоснабжения села Хатанга

Книга 1. Глава 1 12.03.15

Книга 2. Глава 2-11 12.03.15

Книга 3. Утверждаемая часть Хатанга 15.04.2016

Книга 3. Утверждаемая часть. Схема теплоснабжения села Хатанга  на 2015-2029 годы (с актуализацией на 2018 год)

Постановление №144-П от 30.10.2015 г.

Постановление №054 от 15.04.2016 г.

Постановление №050-П от 14.04.2017 г.

Схема теплоснабжения села Хатанга